Uit diep respect

voor onze

reeds vervlogen helden

die tót het Eeuwig Koninkrijk zijn gekomen .

 

Hunner naam en faam

zal  tot vér in den Eeuwigheid voortgedragen worden.........

 

Het is geenszins mijn intentie

de reeds heengeganen

in hun wezen te krenken

of te  ondermijnen.

 

Deze webpagina is dan ook

geheel voortgekomen

uit grote waardering

voor zij die zijn geweest

op deezen aard

 

Aller zielen blijven zo bewaard.

 

©Alex Yestra/Artiest.