Hoera,ik ben

een Nanodeeltje

 

ik bén míjn tijd

áltijd vóóruit

 

maar vóór ik deze regels sluit:

 

Ik reis íets sneller

dan ik dicht

 

Ik zíe mijn zélf

én mijn gezicht

in het vérschijnsel

dat heet Licht

 

Ik voel mij zelf

niet al te zwaar

 

In wezen

 vind ik tijd

maar raar

 

ik hoop dat

niemand mij benijdt

want ik ken

ook geen eeuwigheid....

 

dus wil ik

ruimte.....vóór ik slijt

 ten einde van

mijn levens tijd

 *****